เราขอแนะนำให้บรรณารักษ์ด้านการวิจัย จัดทำรายชื่อวารสารนี้ไว้ในรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ของห้องสมุดของหน่วยงานต่อไป ระบบการทำงานในกระบวนการจัดการวารสารเป็นรูปแบบของโปรแกรมโอเพ่นซอร์สแบบเปิด หากท่านสนใจจะนำไปติดตั้งยังระบบเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์กับงานวารสารในหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ที่ (ดู Open Journal Systems )