issn: xxxx-xxxx

 เจ้าของ (Publisher)                                        
บริษัท คนละไม้ คนละมือ จำกัด (Konlamai Konlamue Co., LtD.)
494 หมู่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

 ติดต่อสำนักงานวารสาร  (Inquiries)   
128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-5866-1441, 08-4171-3357
E-mail: prateepjournal@gmail.com
ดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่

ผู้ดูแลหลักวารสาร

บริษัทคนละไม้ คนละมือ จำกัด
บริษัท คนละไม้ คนละมือ จำกัด

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

บริษัทคนละไม้ คนละมือ จำกัด
โทรศัพท์ 0858661441