ขอแนะนำให้ผู้อ่านลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกวารสารนี้ ใช้ลิ้งค์นี้เพื่อลงทะเบียนลงทะเบียนซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์วารสาร การลงทะเบียนจะทำให้ท่านได้เป็นสมาชิกของวารสารและจะได้รับอีเมลแจ้งรายการตารางสารบัญทุกครั้งที่วารสารตีพิมพ์ฉบับใหม่ การเป็นสมาชิกยังช่วยให้วารสารสามารถมอบสิทธิ์ในระดับของผู้อ่าน ดูนโยบายคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของวารสารที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและขอรับรองว่าวารสารจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของท่านไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น