บริษัท คนละไม้ คนละมือ จำกัด (Konlamai Konlamue Co., LtD.)
494 หมู่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

 
ติดต่อสำนักงานวารสาร  (Inquiries)   
128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 08-5866-1441, 08-4171-3357
E-mail: vcharkarn2559@gmail.com

ผู้ดูแลหลักวารสาร

ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
โทรศัพท์ 08-5866-1441

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ดร.ปภพ จี้รัตน์
โทรศัพท์ 08-5866-1441