กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปกครองท้องถิ่นไทย: กรณียกฐานะการปกครองเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF