กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคประเทศไทย 4.0 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF