กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการภาครัฐต่อปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF