กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เศรษฐศาสตร์การเมืองของการปกครองท้องถิ่นในประเทศเมียนมา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF