กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคิดเห็นของชุมชนต่อบทบาทพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF