กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมงของประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF