กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF