กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาสู่ความทันสมัยกับโมเดลการพัฒนาแบบจีน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF