กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองภาคเหนือตอนบน (แพร่ น่าน ลำพูนลำปาง) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF