กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาพตัวแทนการตอบสนองของชาวชนบทต่อวาทกรรมการพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างความทันสมัยที่นำเสนอในเพลงลูกทุ่ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF