กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นวัตกรรมสังคมรากหญ้ากับการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนภาคตะวันออก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF