กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชนโดยรอบ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF