กลับไปที่รายละเอียดของบทความ The การพัฒนาศักยภาพมรดกทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าสงขลาเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของการท่องเที่ยวเมืองเก่า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF