กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF