กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเรื่องเล่า กรณีศึกษา ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF