กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF