กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การกำเนิดรัฐตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF