กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการกลายเป็นสินค้าของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF