กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วัฒนธรรมทางการเมืองไทยและบทบาทของทหารกับการเมือง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF