กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์อุปปาตะสันติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF