กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอำนาจของนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติในจังหวัดชัยภูมิ :วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF