กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538: ทัศนะเชิงวิพากษ์ภายใต้หลักการ ความจริงและความคิด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF