กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างองค์ความรู้พื้นบ้านบนฐานงานวิจัยไทบ้าน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF