กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการพื้นที่ป่าบ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF