กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา ในการรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF