กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กาลิงคโพธิชาดกที่มาของพฤกษเจติยะในฐานะสายดือทวีป ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF