กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF