กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระพุทธศาสนาในลำพูน : ประวัติศาสตร์ หลักฐาน และการสร้างอารยธรรมทางสังคม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF