กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำเชิงพุทธในยุค New Normal ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF