กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิเคราะห์คติธรรมจากประเพณีการสร้างพระพุทธรูปไม้ในจังหวัดแพร่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF