กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาประเพณีการเทศน์มหาชาติของประชาชนตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF