กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาคติธรรมในประเพณีกวนข้าวทิพย์ของประชาชนในตำบล พญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF