กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธตามโครงการหมู่บ้านบวร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF