กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการลำน้ำจางกรณีศึกษา ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF