กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คติความเชื่อในการปิดทองพระพุทธรูปของประชาชนในตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF