กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องประวัติศาสตร์เมืองลำปาง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF