กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาไทยกับความเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนานานาชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF