กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิเคราะห์เกณฑ์การตัดสินทางพุทธจริยศาสตร์จากการถ่ายทอดสดของพระภิกษุในสื่อสังคมออนไลน์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF