กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษากสิกรรมวิถีพุทธในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF