กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับคติความเชื่อในสังคมไทย : กรณีศาลพระภูมิ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF