กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่าย 4G ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF