กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์เรื่องร่างกายในปรัชญาของมิเชล ฟูโกต์ กับพุทธปรัชญาเถรวาท ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF