กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เบญจขันธ์ : พุทธชีวทัศน์เพื่อการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF